ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ

Ντουλάπες

Διαθέτουμε κλιματιστικά τύπου ντουλάπας υδρόψυκτα ή αερόψυκτα με συμπιεστές Daikin - Maneurop - L' Unite με μεγάλο εύρος ψυκτικών αποδόσεων.